ZAČNIVA

Splošni pogoji poslovanja

SPLOŠNO

Namen teh Splošnih pogojev poslovanja spletne strani leadautovic.si je jasno definirati pravice in obveznosti uporabnikov (v nadaljevanju tudi »kupci« in »potrošniki«) spletne trgovine Lee Dautovič (v nadaljevanju »spletna trgovina« in »ponudnik«) pri uporabi spletne strani, naročanju, nakupu in prodaji blaga, ki je na voljo v spletni trgovini ter poslovni odnos med ponudnikom in uporabnikom. Kot kupec se razume vsaka fizična oseba, ki je potrošnik in je opravila nakup na spletni strani https://leadautovic.si.

V skladu z določbami zakona, ki ureja pravice potrošnikov pri ponujanju, prodajanju in drugih oblikah trženja blaga in storitev s strani podjetij, je potrošnik fizična oseba, ki pridobiva ali uporablja blago in storitve za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti. Pogoji poslovanja obravnavajo delovanje ponudnika spletne trgovine, pravice uporabnika/kupca ter poslovni odnos med ponudnikom in kupcem. Navedeni pogoji poslovanja urejajo prodajo blaga, ki je na voljo v spletni trgovini. Nakup opravljen prek spletne trgovine, se šteje za nakup, opravljen skladno s predpisi, veljavnimi v Republiki Sloveniji.

Zaradi narave poslovanja prek svetovnega spleta se ponudba v spletni trgovini ažurira ter se pogosto in hitro spreminja. Ponudnik si prizadeva zagotoviti jasne in temeljite informacije za predstavitev osnovnih značilnosti prodajnih artiklov, ki so navedene na embalaži artikla, zato ponudnik ne odgovarja za morebitne napake v podatkih ali tiskarske napake. Ponudnik si prizadeva zagotoviti ustrezne slike vseh prodajnih artiklov na svoji spletni strani. Morebitne estetske razlike med sliko in dejanskim artiklom ne vplivajo na specifikacijo samega artikla.

PODATKI PONUDNIKA

Aljaž Šimenc s.p.

Tunjiška Mlaka 10A

1241 Kamnik 

Davčna številka: SI75020335

TRR: SI56 0231 1026 3376 398

 STIKI, POMOČ IN DODATNA VPRAŠANJA

Če imate glede naše ponudbe ali uporabe spletne trgovine, dodatna vprašanja ali samo potrebujete več informacij, nas lahko kontaktirate:

Elektronski naslov: spletnatelovadnica@gmail.com

PONUDBA

Ponudba v spletni trgovini zajema dostop do video vsebin. Ponudnik si pridržuje pravico do zavrnitve naročila, če je v pravnem sporu s ponudnikom v povezavi z nakupom prek spletne trgovine, ob preteklih zlorabah sistema spletne trgovine ali pretekli zlorabi pravice do vračila blaga skladno s 43. Členom Zakona o varstvu potrošnikov.

CENE

Vse cene v spletni trgovini so v evrih in ne vsebujejo DDV, ker ponudnik ni davčni zavezanec v skladu z 1. odstavkom 94. Člena ZDDV-1. Ponudnik si pridržuje pravico do dnevnih sprememb cen asortimana brez predhodnega obvestila.

Cene veljajo v trenutku oddaje naročila oziroma veljajo tiste cene, ki so bile veljavne v času, ko je oddano naročilo prejel informacijski sistem ponudnika. Popust pri posameznem artiklu in kode za popust se ne seštevajo. Pogodba o nakupu med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko ponudnik potrdi naročilo oz. kupec prejme elektronsko sporočilo »Potrditev naročila«. Od tega trenutka naprej so vse cene in drugi pogoji fiksirani ter veljajo za ponudnika in kupca. Slike v spletni trgovini so simbolične.

POSTOPEK NAKUPA

Naročanje v spletni trgovini poteka v slovenskem jeziku prek spleta 24 ur dnevno in 7 dni v tednu. Artikle lahko izbirate in naročate s seznama artiklov v spletni trgovini.

Postopek nakupa je preprost in ga opravite v šestih glavnih korakih na zaslonih:

a) Košarica – ponudba

Na tem zaslonu lahko pregledate artikle, ki ste jih predhodno dodali v košarico. Ko končate z zbiranjem artiklov, kliknite na gumb »zaključi nakup« in preusmerjeni boste na naslednjo stran.

b) Vnos morebitnih kod za popust

Kode za popust vam prinašajo različne ugodnosti pri nakupu in so časovno omejene.

Navodila za uporabo: Izberite artikle, ki jih želite kupiti, in jih dodajte v košarico. Na desni strani zaslona v polje »Koda za popust« vnesite veljavno kodo in pritisnite gumb »Uporabi«.

c) Vnos kontaktnih podatkov

Na tem zaslonu vnesete kontaktne podatke, ki jih ponudnik potrebuje za dostavo izdelkov. Obvezni podatki so: Ime in priimek, naslov za dostavo in kontaktna telefonska številka.

e) Plačilo

Na zaslonu Plačilo lahko izberete način plačila. Na voljo je plačilo. neposredno na TRR.

f) Zaključek nakupa

S klikom na gumb »plačaj zdaj« ali »končaj naročilo« zaključite postopek nakupa. Po zaključenem naročilu na spletni strani boste prejeli elektronsko sporočilo z vsemi podatki o vašem naročilu in dostavi pošiljke.

g) Potrditev nakupa

Pogodba o nakupu med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko ponudnik potrdi naročilo (kupec prejme elektronsko sporočilo »Potrditev naročila«). Od tega trenutka naprej so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo za ponudnika in kupca.

Pritožbe in spori

Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Ponudnik je dolžan vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb. Kupec se lahko v primeru težav obrne na ponudnika prek elektronske pošte ali telefona.

Postopek za oddajo pritožb je možen preko elektronske pošte  ali pisno na naslov podjetja. Ponudnik se zavezuje, da se bo v roku osmih delovnih dni odzval na pritožbo s predlogom poteka nadaljnje obravnave pritožbe.

Ponudnik se zavezuje, da se bo po svojih najboljših močeh potrudil, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV PREJETIH ZA VOLJO OBRATOVANJA SPLETNE TRGOVINE

 

Ponudnik obdeluje osebne podatke, ki jih prodobi za voljo razpošiljanja blaga skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov) in nacionalnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov. Več informacij v zvezi s tem je navedeno v Izjavi o varstvu osebnih podatkov.

Kupec spleten trgovine lahko kadar koli zahteva potrditev, ali ponudnik obdeluje njegove osebne podatke, in seznanitev s temi osebnimi podatki, ima pravico, da te osebne podatke prejme, in pravico, da jih posreduje drugemu upravljavcu. Uporabnik lahko zahteva omejitev obdelave osebnih podatkov, ugovarja obdelavi osebnih podatkov in avtomatiziranemu sprejemanju posameznih odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, prekliče dana soglasja za obdelave osebnih podatkov, ki so posredovana na podlagi soglasja, zahteva popravke oz. dopolnitve ali izbris osebnih podatkov. Vse navedene pravice lahko uveljavlja pod pogoji in v obsegu iz 15. do 22. Člena Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Ne glede na uveljavitev pravice do izbrisa iz prejšnjega odstavka, se bodo osebni podatki mogoče obdelovali v okviru morebitnih drugih pravnih podlag, Če za obdelavo skladno s 6. Členom Splošne uredbe o varstvu podatkov obstaja druga pravna podlaga v okviru te podlage.

Upravljalec bo ob uveljavljanju uporabnikovih pravic glede ugovora obdelave podatkov, preklica soglasja, zahteve po omejitvi obdelave ali izbrisu osebnih podatkov, ki imajo za posledico preprečevanje obveščanja uporabnika, preprečil obveščanje najpozneje v 15 dneh od prejema ugovora oziroma spremembe nastavitev uporabnika; če je bila kampanja za obveščanje pripravljena pred obdelavo ugovora oziroma spremembe nastavitev, pa obstaja možnost, da bo uporabnik kljub temu prejel še zadnje obvestilo. Uveljavljanje preostalih pravic bo upravljalec zagotavljal v rokih, zahtevanih z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

Aljaž Šimenc s.p. obdeluje osebne podatke za objavo na spletnih mestih podjetja, spletnih trgovinah, za objavo na družbenih omrežjih (Facebook, Instagram, Youtube); na promocijskih materialih podjetja ter za namene promocije in marketinga podjetja. Dostop do osebnih podatkov imajo le zaposleni in partnerska podjetja. Podatke lahko uporabljajo le v obsegu, ki ga predvidevajo splošni pogoji in nikoli v osebno škodo ali žalitev podpisane osebe.

Kadar koli lahko od podjetja zahtevate:
– izpis svojih osebnih podatkov, ki jih podjetje uporablja.
– Popravke in dopolnitve osebnih podatkov v obsegu, ki ga predvidevajo splošni pogoji.
– Posredovanje poročila za katere namene, kdaj in katere osebne podatke je podjetje uporabljalo.
– Vpogled, prepis, kopiranje in potrdilo lahko zahtevate skladno z 31. členom ZVOP1-1.
– Izbris vseh svojih podatkov.

Obdelava in varna uporaba vaših osebnih podatkov se vrši v skladu z Uredbo GDPR, Zakonom o varstvu osebnih podatkov ZVOP-1 in Uredbo (EU) 2016/679 in podjetje, ki je upravljalec vaših osebnih podatkov izjavlja, da nosi popolno odgovornost za zakonito obdelavo. Izjavljamo, da vaših osebnih podatkov ne bomo uporabljali izven procesov dogovorjenih znotraj splošnih pogojev. V kolikor menite, da so kršene vaše pravice se lahko obrnete na upravitelja osebnih podatkov.

PRAVICE UPORABNIKA

Uporabnik lahko kadar koli zahteva potrditev, ali ponudnik obdeluje njegove osebne podatke, in seznanitev s temi osebnimi podatki, ima pravico, da te osebne podatke prejme, in pravico, da jih posreduje drugemu upravljavcu. Uporabnik lahko zahteva omejitev obdelave osebnih podatkov, ugovarja obdelavi osebnih podatkov in avtomatiziranemu sprejemanju posameznih odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, prekliče dana soglasja za obdelave osebnih podatkov, ki so posredovana na podlagi soglasja, zahteva popravke oz. dopolnitve ali izbris osebnih podatkov. Vse navedene pravice lahko uveljavlja pod pogoji in v obsegu iz 15. do 22. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Ne glede na uveljavitev pravice do izbrisa iz prejšnjega odstavka, se bodo osebni podatki mogoče obdelovali v okviru morebitnih drugih pravnih podlag, če za obdelavo skladno s 6. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov obstaja druga pravna podlaga v okviru te podlage.

PRAVICA POTROŠNIKA DO ODSTOPA OD POGODBE

Odstop od pogodbe pri nakupu programov natančneje določa 43. člen Zakona o varstvu potrošnikov – 3: Razen če sta se pogodbeni stranki dogovorili drugače, potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe iz prvega odstavka tega člena pri pogodbah o dobavi avdio ali video posnetkov ali računalniških programov, če je potrošnik odprl varnostni pečat. V kolikor je potrošnik že dostopal do vsebin (v kolikor se je potrošnik s svojim uporabniškim imenom in geslom že vpisal na spletni strani) odstop od pogodbe ni možen.

ZUNAJSODNO REŠEVANJE POTROŠNIŠKIH SPOROV

Ponudnik za razmerje, izhajajoč iz teh splošnih pogojev, ne priznava izvajalcev zunajsodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil skladno z zakonodajo s področja zunajsodnega reševanja potrošniških sporov.

KONČNE DOLOČBE

Ponudnik si pridružuje pravico kadar koli spremeniti pogoje poslovanja.

Vsakokrat veljavni pogoji poslovanja so objavljeni na spletni strani ponudnika.

Uporabnik mora pred oddajo naročila pogoje poslovanja prebrati in potrditi strinjanje z njihovo vsebino, sicer ne bo mogel izvesti nakupa blaga.

Ti pogoji poslovanja se objavijo in začnejo veljati dne 15.12.2022.